February 12, 2024

Buwan ng Sining Exhibit Opening

By Media Relations Office

Bilang pakiki-isa sa Buwan ng Sining 2024, naglunsad ang Tanggapan ng Kultura at Sining (Office of the Culture and Arts) ng isang eksibit tampok ang iba't ibang obra ng mga BulSUan. Sa parehong okasyon, binigyang pagkilala rin ng tanggapan ang mga naunang pinuno nito.

Pinangunahan ng Pangulo ng Bulacan State University, Dr. Teody C. San Andres, katuwang ang Tsanselor para sa Pangunahing Kampus, Dr. Romeo DC. Inasoria, at mga pinarangalan, ang pagputol ng laso na hudyat na bukas na ang eksibit.

Ang inisyatibong ito ay sa pangunguna ng kasalukuyang pinuno ng Tanggapan ng Kultura at Sining, Mr. Luis Mariae Agtarap. Matutunghayan ang eksibit buong buwan ng Pebrero 2024.

SHARE THIS PAGE: